نت بار : نام تجاری متعلق به شرکت مبنا جهان می باشد که در این قسمت اختصارا ً به جای شرکت مورد استفاده قرار می گیرد .

سامانه هوشمند حمل بار نت بار با دریافت مجوزهای صنعت حمل بار با ارائه سامانه اپراتوری و اعلام بار سراسری،پنل های اختصاصی شرکت های حمل و نقل ،پایانه ها و صنایع کشور، ارائه اپلیکیشن رانندگان و اپلیکیشن اعلام و پیگیری بار صاحبان بار بستری را جهت مدیریت صنعت حمل بار فراهم کرده است.

مجموعه نرم افزارهای نت بار با هدف توسعه پایدار صنایع،هوشمندسازی صنعت حمل بار و مدیریت صحیح ناوگان حمل طراحی و پیاده سازی گردیده است.

صاحبان بار: هر متقاضی حقیقی و حقوقی می تواند سفارش خود را از طریق اپلیکیشن اعلام و پیگیری بار  ثبت  و پیگیری نمایند.

راننده:رانندگان نت بار بارهای ثبت شده توسط کاربران را از طریق اپلیکیشن راننده نت بار پذیرش می نمایند و پس از پذیرش اطلاعات راننده در اختیار کاربر قرار می گیرد .رانندگان نت بار هیچگونه رابطه استخدامی مشمول قانون کار یا پیمانکاری با نت بار ندارند.

شرکت های حمل و نقل و پایانه ها: نت بار در سراسر ایران به شرکت های حمل و نقل نمایندگی می دهد که با دریافت پنل های اختصاصی بتوانند از سهمیه بار برخوردار گردند و مدیریت حمل بار را داشته باشند

 

صاحبان صنایع: نت بار جهت حمل بار به موقع تولیدکنندگان و شرکت های بازرگانی و کوتاهی دست دلالان از این صنعت بزرگ با ارائه پنل صاحبان صنایع که نقطه ی قوت اقتصاد کشورمی باشد کمک شایانی می کند هر گونه اطلاعات دریافتی از تولید کنندگان جهت حمل بار می باشد و اطلاعات ثبت شده، توسط نت بار کامل محفوظ شده خواهد ماند.

فهرست