حوادث

انفجار مهیب در مرز ایران و افغانستان

شرح حادثه به نقل از گمرک ایران:سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک اظهار داشت حدود ساعت 12:30 مورخ 1399/11/25 تانکر گاز در گمرک اسلام قلعه افغانستان منفجر شد. انفجار مهیب…

حادثه بزرگراه آزادگان

حادثه بزرگراه آزادگان       روز چهارشنبه 10 دی ماه حوالی ساعت 7:20 صبح سکته راننده کامیون باعث واژگونی کامیون حامل آرد در بزرگراه آزادگان شد و حادثه آفرید.…
حادثه بزرگراه آزادگان
فهرست