گمرک

گمرک و قوانین آن درجمهوری اسلامی ایران

شرکت توسعه فن آور مبنا جهان صاحب تکنولوژی پیشرفته نت بار در صنعت حمل و نقل با ارائه پنل های ویژه به صاحبان بار اعم از شرکت های بازرگانی،صاحبان صنایع…

کامیون وارداتی از گمرک ترخیص شدند

ترخیص کامیون های وارداتی از گمرک مدت هاست مورد بحث قرار می گیرد بعد از مدت ها با درخواست های مکرر بر این نوع کامیون ها موافقت گردید. رئیس جمهور…
فهرست