سامانه هوشمند

حمل بار هوشمند،با سامانه هوشمند نت بار

حمل بار هوشمند توسط شرکت خلاق و دانش بنیان مبنا جهان با ایجاد سامانه نت بار توانسته صنعت حمل بار سنتی را دگرگون سازد به گزارش از خبرگزاری مهر محمد…
فهرست