سامانه توزیع بار

سامانه هوشمند توزیع بار راه اندازی شد

سامانه هوشمند توزیع بار نت بار با حضور وزیر راه و شهرسازی رونمایی شد که یکی از مزیت های این سامانه حذف واسطه توزیع بار است. در سومین نمایشگاه راه…
سامانه هوشمند توزیع بار راه اندازی شد
فهرست