سامانه اعلام بار

اعلام بار هوشمند در حال توسعه روز افزون

به گزارش از خبرگزاری آخرین خبر شرکت خلاق مبنا جهان با ایجاد سامانه هوشمند اعلام باردر حال دگرگون سازی صنعت حمل بار می باشد. محمد میرزایی منش مدیر عامل و…
اعلام بار هوشمند در حال توسعه روز افزون
فهرست